Bij Fiers ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie.

Ontwikkeling stopt nooit

We geloven als vanzelfsprekend in een leven lang leren voor zowel de kinderen als onze medewerkers. De fase waarin kinderen locaties van Fiers bezoeken, legt daarvoor een cru­ciale basis. Kinderen worden zich in deze periode bewust van hun eigen talenten. Ons doel is hen in balans met zichzelf en hun omgeving te brengen. Geloof en vertrouwen in eigen kunnen en in dat van anderen vormen een bron waaruit ze blijvend kunnen putten.

Alle medewerkers van Fiers maken zich er sterk voor dat ieder kind de opvang, het onderwijs en de zorg en begeleiding krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We organiseren dit vanuit 1 visie, 1 missie en 1 organisatie. Onze scholen en kindcentra bieden een veilige en prettige speel- en leeromgeving. Vanuit onze visie en pedagogisch beleid richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen en op de juiste balans tussen al hun competenties. Passend onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van kinderen.

Wij nodigen u van harte uit voor een gesprek en rondleiding in onze scholen en kindcentra;

U en uw kind(eren) zijn van harte welkom bij Fiers

deel