Openheid, veiligheid, geborgenheid en respect zijn er op al onze locaties heel belangrijk. De scholen en kindcentra hebben aandacht voor ieders niveau, tempo en leerstijl en stemmen zo goed mogelijk af op wat de kinderen nodig hebben. Fiers is op zoek naar de talenten van ieder kind en helpt hen die te ontwikkelen.

Fiers stelt "het kind in ontwikkeling" centraal een kind moet zich veilig, geborgen en gerespecteerd weten.

Fiers creëert op haar scholen, kindcentra en voorschoolse voorzieningen  een sfeer van openheid, veiligheid en geborgenheid scheppen, waarin een kind zich thuis voelt. Dit pedagogisch klimaat motiveert een kind deel te nemen aan allerlei leer- en ontwikkelingsactiviteiten.
Dit komt tot uiting in de omgang tussen de leerkracht, pedagogische medewerkers en de kinderen, tussen de kinderen onderling en in de afspraken en regels van het kindcentrum en de scholen.

deel