Over Fiers

Het doel van Fiers is het bieden van een kwalitatief goede kinderopvang en buitenschoolse activiteiten, met veel nadruk op taalontwikkeling en creatieve vorming. Door middel van een goede begeleiding, het stimuleren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het laten opdoen van veel ervaringen en vaardigheden willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen.

De ontwikkeling loopt niet voor ieder kind gelijk. Fiers vindt het heel belangrijk dat een ieder kind zich kan ontwikkelen in zijn/haar tempo. 

deel