VVE

U hebt van het consultatiebureau (Icare) een indicatie gekregen voor de zogenaamde ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ (VVE) voor uw peuter. De reden hiervan is dat men de ontwikkeling van uw kind op met name taalgebied extra wil stimuleren.


VVE is een speciaal programma van activiteiten dat erop gericht is om met name de spraaktaalontwikkeling van kinderen extra te stimuleren. De pedagogische medewerkers van Fiers zijn extra opgeleid om uw kind hierin te begeleiden.

Voor wie is VVE bedoeld?
VVE is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar die in hun ontwikkeling, met name ook op taalgebied, dreigen achter te lopen. Met een uitdagende  programma kan een kind een inhaalslag maken in zijn ontwikkeling.

Waarom is VVE nodig?
Het is belangrijk dat een kind een goede start maakt in het basisonderwijs. Om die reden hebben de basisscholen, kinderopvang en het consultatiebureau met ondersteuning van de gemeente de samenwerking gezocht om deze programma’s aan te bieden. Het VVE -programma begint bij de peutergroep en loopt door in de kleutergroepen van de basisscholen. Kinderen kunnen op deze wijze aansluiting krijgen en houden op de basisschool.

Wat betekent VVE voor u?
De VVE- indicatie betekent dat uw kind 16 uren per week, verdeeld over vier dagdelen, aan ondersteuning krijgt. Dit wordt (deels) gesubsidieerd door de gemeente.

 

deel