VVE

 

Bij de kinderopvang en peuterspeelzalen zullen de komende jaren vanuit de rijksoverheid diverse wijzingen plaatsvinden. Op dit moment hebben gemeenten de wettelijke taak om per week tien uur voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Het kabinet wil dit uitbreiden naar een aanbod van 16 uur per week voor doelgroep peuters (VVE) tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Deze 16 uur zijn niet bedoeld als opvang. Daarom hanteert het kabinet een maximum van zes uur VVE per dag. Om hier goed bij te kunnen aansluiten zullen er bij onze voorschoolse voorzieningen enkele veranderingen worden doorgevoerd vanaf 1 oktober 2019.

De wet geeft aan dat deze wijziging gerealiseerd moet zijn per 1 augustus 2020. Omdat wij de kwaliteit van ons peuteraanbod hoog willen houden en een verandering weloverwogen willen doorvoeren, kiest Fiers kindontwikkeling en kinderopvang ervoor om de urenuitbreiding eerst door te voeren naar 12 uur per week voor alle peuters. De uitbreiding kunnen we bieden door de openingstijden in de ochtend uit te breiden.

Op 1 augustus 2020 bieden we aan peuters met een VVE indicatie 16 uur aan.

deel