Kinderopvang

Fiers werkt nauw samen met een aantal kinderopvang partners. Op een aantal scholen vindt de voor en/of naschoolse  plaats  in het kindcentrum of op de school. De voor- en naschoolse opvang wordt door enkele partners ook verzorgd op de eigen locatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de school of bij de Kinderopvangorganisaties.

Kinderwereld

Kids First

LOL

Amfiera; de locatie op de De Wegwijzer heet ‘De Bosuil’.

 

 

 

 

deel