Peuterspeelzalen bij Fiers


Spelenderwijs ontwikkelen en leren

Fiers heeft drie peuterspeelzalen.

Peuterstap in Coevorden(CSB Paul Kruger)'t Hummelhoes in Dalerpeel(CBS Willem Alexander) en Peuterspetters in Sleen(CBS De Fontein).

Peuters combineren spelen en leren op een natuurlijke manier. Ze zijn nieuwsgierig en ontdekken graag nieuwe dingen. De peuterspeelzalen leggen de nadruk op taalontwikkeling en creatieve vorming zodat peuters een goed voorbereid de overstap naar de basisschool kunnen maken.

Op de peuterspeelzaal zijn kinderen vanaf 2 jaar welkom. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling, zodat de kinderen goed voorbereid naar de basisschool kunnen gaan.

Spelenderwijs op eigen tempo ontwikkelen

De leidsters zijn deskundig. Vanuit de ontwikkelingsfases van het kind en bieden ze speelgoed en activiteiten aan waarmee kinderen spelenderwijs steeds een stapje vooruit gaan. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze en op eigen tempo. Door het regelmatig observeren van de peuters, kunnen de leidsters vaak vroeg signaleren of een kind achterloopt in de ontwikkeling. Als ze zich zorgen maken, bespreken ze dit met de ouders.

VVE indicatie (voorschoolse en vroegschoolse educatie)

Op een aantal locaties bieden we VVE aan peuters die dit nodig hebben. Ze krijgen dan vanuit een speciaal onderwijsprogramma extra hulp en stimulatie in hun ontwikkeling. De extra aandacht krijgen ze in de reguliere groep. Bovendien mogen ze meer dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.

Recht op VVE

De gemeente Coevorden subsidieert VVE. Een kind komt in aanmerking voor VVE als:

  • Eén of beide ouders niet meer dan 2 jaar voortgezet onderwijs heeft gevolgd.
  • Het consultatiebureau een indicatie afgeeft als er sprake is van een taal- of ontwikkelachterstand.
  • Als op de voorschoolse voorziening blijkt dat een kind een taal-of ontwikkelachterstand heeft.
  • De ouders van het kind de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

Kosten kinderopvang, peuterspeelzaal en VVE
Als een peuter naar een peuterspeelzaal gaat, kost dit geld. De gemeente komt ouders tegemoet met inkomensafhankelijke toeslagen, zodat alle peuters naar de peuterspeelzaal kunnen gaan. Ook de peuters uit gezinnen met een laag inkomen.

De kosten in uw situatie
De tarieven van de aanbiedende organisaties verschillen, doordat het aanbod niet overal gelijk is. Wat u uiteindelijk betaalt, is afhankelijk van uw situatie en uw inkomen. Hieraan is de toeslag of subsidie gekoppeld. Als u vooraf wilt weten wat de kosten zijn, dan kunt u de opvangorganisatie of peuterspeelzaal vragen om het voor u uit te rekenen. U kunt het ook zelf berekenen via de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Naar de basisschool
De leidsters van de peuterspeelzalen en de leerkrachten van de peutergroepen werken samen en stemmen hun aanpak en lesprogramma’s met elkaar af. Hierdoor is er een doorgaande leerlijn tussen de peuterspeelzaal en de school. Hoewel het een logische stap is om deze lijn voort te zetten, zijn ouders uiteraard vrij om een andere basisschool te kiezen voor hun kind.

Contact

Wilt u meer weten over het aanbod voor peuters bij u in de buurt of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met de school of de aanbieder van peuterspeelzaalwerk.

Peuterstap

CBS Paul Kruger

 

Het Hummelhuus

CBS Willem Alexander

 

Peuters op school/Wereldwijs

CBS Dr. Picardt

 

Peuterspetters

CBS de Fontein

 

Kids First

CBS de Slagkrooie

 

Amfiera

CBS Wegwijzer

 

Kinderwereld

CBS Mijndert van de Thijnen

 

LOL

CBS de Schutse

 

 

deel